Sponzoři

Sponzorům nabízíme:

Umístění loga a informace
o firmě na našich webových stránkách, prostoru startu a cíle
závodu, uvádět naše sponzory ve všech sdělovacích prostředcích,
předvést 30 sec prezentaci firmy při zahajovacím i závěrečném
ceremoniálu, poskytnout certifikát – Testováno při nejtěžším
závodě psích spřežení ve střední Evropě- na výrobky použité
a testované v rámci závodu, možnost využít materiálů z Šediváčkova
longu ve svých propagačních materiálech. Darované ceny pro
vítěze budou uvedeny na webové stránce…

Darovací
smlouva
// Dar
podle FÚ
// Sponzorská
smlouva